Ga naar Event Setup >> Registrant Types. Gebruik de direct link.