Tijd
09:40 - 10:15
Sessie
Voorbij de paniek en de hype: goed bestuur in het digitale tijdperk
Beschrijving

Met de komst van ChatGPT4 werd een debat ontketend over de valkuilen van AI. Er wordt meer dan in de jaren ervoor geroepen om regulering en bestuur van deze technologieen. Nederland heeft door de toeslagenaffaire en bevooroordeelde algoritmen om uitkeringsfraude te signaleren al veel geleerd. In plaats van de dystopische hype omtrent AI te volgen lijkt het beter te kijken welke stappen we hebben genomen om de nodige "checks and balances" voor een digitale democratie te ontwikkelen. Ethische commissies, expertpanels, algoritmeregisters, impact assessments en audits zijn enkele voorbeelden van inspanningen om AI en datapraktijken verantwoord te implementeren in ons openbaar bestuur. Maar de digitale transformatie vraagt om verdere ontwikkeling en implementatie. Zo kunnen we de publieke waarden van onze open samenleving koesteren in het digitale tijdperk. Waar staan we nu in dit proces en wat zijn de nodige en praktische vervolgstappen? Voorbij de paniek en de hype zal Mirko Tobias Schäfer in deze lezing een beeld schetsen van de volwassen digitale samenleving en de rol van openbaar bestuur, volksvertegenwoordigers, burgers en de media.

Sessie Sponsor
Universiteit Utrecht