Tijd
11:40 AM - 12:10 PM
Sessie
Cybercrisismanagement: hoe verenig je incident response en crisismanagement?
Beschrijving

Cyberincidenten hebben de laatste jaren een vlucht genomen. Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer een organisatie wordt geraakt door een cyberaanval. Goed voorbereid zijn en weten wat te doen bij een cyberincident is de enige manier om de toenemende digitale dreigingen en daaruit voortkomende (mogelijke) risico’s een stap voor te blijven. Een effectieve incident response - reageren op cybersecurity-incidenten en het minimaliseren van de impact ervan, zoals gegevensdiefstal, reputatieschade en financiële verliezen - vereist een geplande en gestructureerde aanpak. En, zeker wanneer een incident groter wordt of dreigt te worden, samenwerking tussen verschillende teams binnen de organisatie. In deze sessie delen Luuk Stadhouders (Berenschot) en Dries van Roosmalen (Waterschap De Dommel) hun gemeenschappelijke kennis en ervaringen hoe ze dit bij Waterschap De Dommel hebben aangepakt, geïllustreerd met een aantal voorbeelden uit de crisispraktijk van Dries en praktijkervaringen van Luuk.

Sessie Sponsor
Berenschot