Tijd
10:30 AM - 11:00 AM
Sessie
De weg naar de WMEBV: Inzichten van gemeente Gouda en Postex
Beschrijving

Aankomend jaar zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) inwerkingtreden. Burgers en ondernemers verkrijgen hiermee het recht om digitaal te communiceren met de overheid. Gemeenten krijgen de verantwoordelijk voor de waarborging van digitale dienstverlening van binnenkomende- en uitgaande formele berichten en zorgplicht voor mensen die geen gebruik maken van digitale middelen.

Tijdens deze presentatie zal gemeente Gouda ingaan op alle resultaatgebieden binnen 'uitgaande formele berichten' in de WMEBV. Ook wordt ingezoomd hoe een geautomatiseerd communicatieplatform invulling geeft aan dit onderdeel van de WMEBV. Meld u aan voor deze sessie en laat u informeren, zodat uw gemeente goed voorbereid is op de invoering van deze wet.
 

Sessie Sponsor
Postex
Sponsor Logo