Tijd
11:25 - 11:55
Sessie
De modelgemeente
Beschrijving

De Modelgemeente biedt inzicht én overzicht in belangrijke algemene en domeinspecifieke ontwikkelingen van gemeenten in de bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek domein, Openbare Orde en Veiligheid en het sociaal domein. Deze worden vertaald naar de gevolgen voor de informatievoorziening én de begroting. De Modelgemeente geeft managers en informatieadviseurs een praktisch overzicht bij het maken van plannen voor de komende jaren. De Modelgemeente is ontstaan uit de behoefte van de deelnemers aan de ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners om zich te kunnen toetsen aan een gemeente die de zaken zowel op inhoud als begroting goed voor elkaar heeft: de Modelgemeente. In deze sessie nemen wij u mee langs de doelstelling, doorontwikkelingen, hoe u de Modelgemeente kan gebruiken en hoe u eraan kan bijdragen.

Sessie Sponsor
M&I/Partners