Tijd
11:40 AM - 12:10 PM
Sessie
Awareness?! De stappen naar een volwassenere strategie!
Beschrijving

Vaak gaat het ongeveer zo; “Oh jongens, we moeten iets met awareness doen.” Er wordt een leuke Informatiebeveiliging of Privacy activiteit gekozen, een phishingtest uitgerold, en een paar e-learning onderwerpen gekozen. En dan uiteindelijk staat men verbaasd dat er geen enkele winst is behaald op het gebied van gedragsverandering, laat staan aan cultuurverandering. MAAR HOE DAN WEL?! Waar het vroeger om bewustwording ging, gaat het tegenwoordig veel meer om gedragsverandering. En met een goed doordacht leerplan kan je niet alleen het gedrag van medewerkers veranderen, maar ook de organisatiecultuur. In deze sessie staan we stil bij de stappen voor een langere termijn strategie die gedragen zal worden door je directie. Hoe dat past in het grotere geheel. En waar bouw je dan vervolgens weer op voort. We delen ruim in onze ervaringen met awareness strategieën die aantoonbaar werken binnen Nederlandse overheidsorganisaties.

Sessie Sponsor
Brooklyn Partners