Tijd
13:45 - 14:15
Sessie
Werken onder Architectuur: dé succesfactor voor organisatorische wendbaarheid
Beschrijving

Werken onder architectuur wordt vaak genoemd als een belangrijke succesfactor voor een goed functionerende informatievoorziening. Of zelfs als een randvoorwaarde. Daarbij plaatst men werken onder architectuur vooral binnen het I&A domein. Ook al omdat dat domein de meerwaarde ervan voor het eigen functioneren ziet. Maar werken onder architectuur is belangrijk voor de gehele organisatie om slagvaardig en flexibel te zijn. De constant veranderende wereld maakt dat organisaties mee moeten bewegen. En daarvoor is organisatiebreed inzicht in applicaties, data en processen een noodzaak. In de presentatie lichten we het belang toe en maken we de waarde voor de gehele organisatie duidelijk.

Sessie Sponsor
Native Consulting