Naam
Jason Fick
Bedrijfsnaam
Gemeente Utrecht
Spreker Bio
Als adviseur Uthiek probeer ik er samen met mijn collega’s voor te zorgen dat we als gemeente Utrecht oog hebben voor de ethische vraagstukken binnen digitaliseringstrajecten. Met onze assessments kijken we verder dan wat er kan qua technologie, en wat er mag qua wet- en regelgeving. Uthiek beantwoordt de vragen ‘willen we dit op deze manier’ en ‘kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen’? Deze vragen van hoe we technologie willen gebruiken, daar haal ik mijn energie uit. We zijn flink aan het pionieren op dit beleidsveld. Daar mogen we als gemeente best trots op zijn!
Jason Fick