Naam
Koen Buikema
Bedrijfsnaam
Gemeente Huizen
Spreker Bio
Mijn naam is Koen Buikema, werkzaam bij de gemeente Huizen als coördinator bedrijfsvoering Sociaal Domein
Mijn ambitie binnen de gemeente Huizen is om maatschappelijk meerwaarde te creëren voor alle inwoners binnen het Sociaal Domein. Dit wil ik bereiken onder andere door innovaties door te voeren zoals RPA, AI en algoritmes binnen de keten. Hiermee worden de administratieve lasten verminderd en komt de dienstverlening toe aan de inwoner. Het Sociaal Domein kent nog veel meer uitdagingen en om de uitdagingen aan te gaan vormt het datagedreven werken tot 1 van de actielijnen die we als gemeente Huizen willen inzetten. Dit pakken we aan als lerende organisatie.
Als coördinator bedrijfsvoering draag ik zorg voor de integraliteit binnen de gemeente Huizen verbind ik de verschillende domeinen zoals Risicomanagement, informatiemanagement, datamanagement, procesmanagement en financieel management. Dit doe ik vanuit bedrijfsmatig oogpunt.
In mijn privé leven ben ik deeltijd vader en steek ik veel tijd in het vaderschap van mijn zoon. Ook in mijn privé leven probeer ik maatschappelijk meerwaarde te creëren, zo ben ik Jeugdtrainer van een voetbalelftal. Tevens vind ik leuk om veel te gaan ondernemen met mijn zoon en mooie herinneringen te maken.
In mijn carrière heb ik al diverse (lokale) overheden mogen helpen met financiële en bedrijfsmatige vraagstukken.
Koen Buikema