Tijd
13:00 - 13:30
Sessie
Best practices voor capaciteitsplanning van projecten en programma’s
Beschrijving

In veel overheidsorganisaties is geld niet meer de beperkende factor voor het succesvol en tijdig kunnen realiseren van de gewenste veranderinitiatieven. De beschikbaarheid van voldoende menskracht met de juiste competenties is steeds vaker de belangrijkste uitdaging. Zijn de volgende situaties herkenbaar ? - Frustratie omdat projecten flink uitlopen of niet goed worden afgerond doordat er onvoldoende tijd aan kan worden besteed - Meerdere projecten trekken allemaal aan dezelfde personen met specifieke schaarse skills, waardoor die overbelast raken - Mensen klagen dat ze veel te veel projecten tegelijkertijd hebben lopen, waardoor ze niet meer de gewenste kwaliteit kunnen leveren en overzicht verliezen. Tijdens deze sessie legt Fortes aan de hand van een klant case van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) uit hoe je een flinke stap zet in beter en vroegtijdig afstemmen van de vraag op de capaciteit. Met het proces “portfolio capaciteitsplanning” en de software van Fortes ligt de focus en prioriteit bij de projecten met de grootste toegevoegde waarde en trek je zonodig pro-actief extra mensen met de juiste skills aan.

Sessie Sponsor
Fortes