Tijd
10:45 AM - 11:15 AM
Sessie
Procesmanagement slaat de brug tussen organisatie en IT
Beschrijving

In overheidsland zijn verandertrajecten, nieuwe wet- en regelgeving, anders/slimmer willen of moeten werken aan de orde van de dag. IT speelt hierin een cruciale rol om met RPA, self service of de implementatie van een nieuw zaaksysteem deze veranderingen te realiseren. Maar hoe krijgen we de mensen uit de organisatie mee? Zij moeten immers nut en noodzaak van verandering zien en deze dragen. De verandering moet vanuit hun werk gebeuren waarin de relevante details van hun werk worden meegenomen. Procesmanagement speelt een cruciale rol om met operationele medewerkers samen met vertegenwoordigers van IT, Kwaliteit en ook Financiën de basis op orde te krijgen en te houden en van daaruit projecten aan te vliegen. Geïnitieerd vanuit IT, maar ook als gevolg van nieuwe wetgeving als Rechtmatigheid, BIO, WOO, Omgevingswet etc. Projecten die niet meer los van elkaar en de organisatie staan, maar elkaar versterken en de medewerkers betrekken. In deze presentatie laat Engage Process zien hoe deze aanpak al realiteit is bij heel veel gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Er is veel ruimte voor interactie en het delen van kennis en ervaringen.

Sessie Sponsor
Engage Process